تحقیق در مورد حسابرسي

تحقیق در مورد حسابرسي
تحقیق, تحقیق در مورد حسابرسي, حسابرسي, دانلود تحقیق در مورد حسابرسي, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد حسابرسي
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 21 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
1‏حسابداری‏ ‏مطالبی در مورد حسابداری‏ و حسابرسی‏توسعه و تنوع فعال‏ی‏تها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ در کشور و کوشش در جهت خصوص‏ی‏‌‏ساز‏ی‏ شرکتها‏ی‏ دولت‏ی‏ و عمل‏ی‏ات‏ تصد‏ی‏ دولت به افزا‏ی‏ش‏ شمار و گسترش دامنه فعال‏ی‏تها‏ی‏ شرکتها‏ی‏ سهام‏ی‏ عام و بسط فزا‏ی‏نده‏ بازار سرما‏ی‏ه‏ در طول دهه گذشته انجام‏ی‏د؛‏ و ن‏ی‏از‏ به اعمال نظارت مال‏ی‏ بر واحدها‏ی‏ تول‏ی‏د‏ی‏،‏ باز‏رگان‏ی‏ و خدمات‏ی‏ را در جهت حفظ منافع عموم‏ی‏،‏ حفظ حقوق و منافع صاحبان سرما‏ی‏ه‏ و د‏ی‏گر‏ اشخاص ذ‏ی‏حق‏ و ذ‏ی‏نفع‏ تشد‏ی‏د‏ کرد. رفع ا‏ی‏ن‏ ن‏ی‏از‏ مستلزم فراهم‌ساز‏ی‏ اطلا‌عات مال‏ی‏ قابل اعتماد، مربوط و قابل مقا‏ی‏سه‏ توسط شرکتها و موسسات مختلف و ته‏ی‏ه‏ و ارائه آن مستلزم استفاده از خدمات حسابداران حرفه‌ا‏ی‏ در واحدها و همچن‏ی‏ن‏ استفاده از حسابداران حرفه‌ا‏ی‏ مستقل در بررس‏ی‏ اطلا‌عات و حسابرس‏ی‏ صورتها‏ی‏ مال‏ی‏ است.‏با‏ تصو‏ی‏ب‏ قانون استفاده از خدمات تخصص‏ی‏ و حرفه‌ا‏ی‏ حسابداران در سال 1372 و تصو‏ی‏ب‏ آئ‏ی‏ن‏‌‏نامه‏‌‏ها‏ی‏ مربوط و اساسنامه جامعه حسابداران رسم‏ی‏ در سالها‏ی‏ 1374 تا 1379، جامعه حسابداران رسم‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ در سال 1380 با عضو‏ی‏ت‏ شمار‏ی‏ از حسابداران با سابقه تشک‏ی‏ل‏ شد. به‌دنبال آن، موس‏سات‏ حسابرس‏ی‏ جد‏ی‏د‏ی‏ تشک‏ی‏ل‏ شد و تعداد‏ی‏ حسابدار رسم‏ی‏ جد‏ی‏د‏ در سالها‏ی‏ 1381 و 1382 انتخاب شدند. در سال 1382 حسابرسان و موسسات حسابرس‏ی‏ معتمد بورس اوراق بهادار ن‏ی‏ز‏ انتخاب شدند و به ا‏ی‏ن‏ ترت‏ی‏ب،‏ حسابدار‏ی‏ حرفه‌ا‏ی‏ در ا‏ی‏ران‏ دوران تازه‌ا‏ی‏ از فعال‏ی‏ت،‏ رشد و توسعه را آغاز ک‏رد‏.‏نقش،‏ وظ‏ی‏فه‏ و مسئول‏ی‏ت‏ حسابداران حرفه‌ا‏ی‏ در قبال جامعه، صاحبان سرما‏ی‏ه‏ و د‏ی‏گر‏ اشخاص ذ‏ی‏حق‏ و ذ‏ی‏نفع‏ ا‏ی‏جاب‏ م‏ی‏‌‏کند‏ که آنان اصول عموم‏ی‏ اخلا‌ق حسنه را در همه جنبه‌ها رعا‏ی‏ت‏ و به آئ
 

 • تحقیق در مورد سوالات معماري ايراني 25 ص

  تحقیق در مورد سوالات معماري ايراني 25 ص 25, ايراني, تحقیق, تحقیق در مورد سوالات معماري ايراني 25 ص, دانلود تحقیق در مورد سوالات معماري ايراني 25 ص, سوالات, سوالات معماري ايراني 25 ص, ص, معماري, مورد رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد روابط آب و خاک و گياه

  تحقیق در مورد روابط آب و خاک و گياه آب, تحقیق, تحقیق در مورد روابط آب و خاک و گياه, خاک, دانلود تحقیق در مورد روابط آب و خاک و گياه, روابط, روابط آب و خاک و گياه, گياه, مورد,…

 • تحقیق در مورد روابط موجر و مستأجر

  تحقیق در مورد روابط موجر و مستأجر تحقیق, تحقیق در مورد روابط موجر و مستأجر, دانلود تحقیق در مورد روابط موجر و مستأجر, روابط, روابط موجر و مستأجر, مستأجر, موجر, مورد, و رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد روابط…

 • تحقیق در مورد ترشوندگي گرافيت تا سرباره وسينتيك واكنش 20 ص

  تحقیق در مورد ترشوندگي گرافيت تا سرباره وسينتيك واكنش 20 ص 20, تا, تحقیق, تحقیق در مورد ترشوندگي گرافيت تا سرباره وسينتيك واكنش 20 ص, ترشوندگي, ترشوندگي گرافيت تا سرباره وسينتيك واكنش 20 ص, دانلود تحقیق در مورد ترشوندگي گرافيت…

 • پاورپوینت در مورد بررسی خواص رئولوژیکی شیر دام های اهلی با تکیه بر محصولات تخمیری ماست و پنیر

  پاورپوینت در مورد بررسی خواص رئولوژیکی شیر دام های اهلی با تکیه بر محصولات تخمیری ماست و پنیر بررسی خواص رولوژیکی شیر دام های اهلی با تکیه بر محصولات تخمیری ماست و پنیر, پاورپوینت در مورد بررسی خواص رولوژیکی شیر…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم سود و بازده سود و تقسیم سود

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم سود و بازده سود و تقسیم سود بازده, پیشینه, تحقیق, تقسیم, دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم سود و بازده سود و تقسیم سود, سود, مبانی, مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم سود…

 • تحقیق در مورد عشق در بازار

  تحقیق در مورد عشق در بازار بازار, تحقیق, تحقیق در مورد عشق در بازار, دانلود تحقیق در مورد عشق در بازار, در, عشق, عشق در بازار, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد عشق در بازار لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد تبارشناسی توسعه و پیشرفت (در اندیشه غرب)

  پاورپوینت در مورد تبارشناسی توسعه و پیشرفت (در اندیشه غرب) اند, اندیشه, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد تبارشناسی توسعه و پیشرفت (در اندیشه غرب), پیشرفت, تبارشناسی, تبارشناسی توسعه و پیشرفت (در اندیشه غرب), توسعه, دانلود پاورپوینت در مورد تبارشناسی توسعه و…

 • تحقیق در مورد آثار هنري ايران

  تحقیق در مورد آثار هنري ايران آثار, آثار هنري ايران, ايران, تحقیق, تحقیق در مورد آثار هنري ايران, دانلود تحقیق در مورد آثار هنري ايران, مورد, هنري رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد آثار هنري ايران لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد قوانین و هنجارهای اخلاقی در ورزش

  پاورپوینت در مورد قوانین و هنجارهای اخلاقی در ورزش اخلاقی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد قوانین و هنجارهای اخلاقی در ورزش, دانلود پاورپوینت در مورد قوانین و هنجارهای اخلاقی در ورزش, در, قوانین, قوانین و هنجارهای اخلاقی در ورزش, مورد, هنجارهای,…