تحقیق در مورد پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري 25 ص

تحقیق در مورد پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري 25 ص
25, پلوراليزم, پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري 25 ص, تحقیق, تحقیق در مورد پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري, دانلود تحقیق در مورد پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري, در, ديني, شهيد, ص, مطهري, مورد, نگاه

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري 25 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 26 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري صفحه:1‏مقدمه‏‏‏مـانـدگـاري‏, ‏پـويـايـي‏ ‏و‏ ‏پيوستگي‏ ‏اديان‏ ‏در‏ ‏جاري‏ ‏زمان‏, ‏بسته‏ ‏به‏ ‏دلـبـسـتـگـي‏ ‏و‏ ‏پـاي‏ ‏بـنـدي‏ ‏پيروان‏ ‏و‏ ‏گروندگان‏ ‏به‏ ‏‏‏آنهاست‏. ‏زيرا‏ ‏ديـنـداري‏, ‏سـعادت‏ ‏و‏ ‏رستگاري‏ ‏و‏ ‏كاميابي‏ ‏خويش‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏باورمندي‏ ‏به‏ ‏آمـوزه‏ ‏هـاي‏ ‏ديـني‏ ‏خود‏ ‏مي‏ ‏داند‏ ‏‏‏و‏ ‏با‏ ‏چنين‏ ‏انگاره‏ ‏اي‏, ‏خود‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏درون‏ ‏پـاي‏ ‏بند‏ ‏به‏ ‏پشتيباني‏ ‏و‏ ‏دفاع‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏مي‏ ‏بيند‏.‏بر‏ ‏همين‏ ‏اساس‏ ‏شـخـص‏ ‏ديـنـدار‏ ‏‏‏حـاضـر‏ ‏اسـت‏ ‏براي‏ ‏دست‏ ‏يابي‏ ‏به‏ ‏سعادت‏ ‏و‏ ‏رستگاري‏, ‏هـرگـونـه‏ ‏پـشتيباني‏ ‏مادي‏ ‏و‏ ‏معنوي‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏جهت‏ ‏تواناسازي‏ ‏و‏ ‏‏‏نشر‏ ‏و‏ ‏گسترش‏ ‏دين‏ ‏مورد‏ ‏نظر‏ ‏خود‏ ‏انجام‏ ‏دهد‏. ‏بي‏ ‏گمان‏, ‏اگر‏ ‏اديان‏ ‏از‏ ‏چنين‏ ‏پاي‏ ‏بندي‏ ‏و‏ ‏پشتيبانيهايي‏ ‏كه‏ ‏گاه‏ ‏تا‏ ‏مـرز‏ ‏‏‏فـداكاري‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏جان‏ ‏گذشتگي‏ ‏نيز‏ ‏پيش‏ ‏مي‏ ‏رود‏, ‏بي‏ ‏بهره‏ ‏بودند‏, ‏دوران‏ ‏حـيـات‏ ‏و‏ ‏ماندگاري‏ ‏آنان‏ ‏ديري‏ ‏نمي‏ ‏پاييد‏ ‏و‏ ‏هر‏ ‏‏‏ديني‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏طـبـيـعـي‏ ‏اندكي‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏ظهور‏, ‏از‏ ‏ميان‏ ‏مي‏ ‏رفت‏, ‏همان‏ ‏گونه‏ ‏كه‏ ‏اگر‏ ‏اديـان‏ ‏بـاطل‏ ‏مي‏ ‏بودند‏ ‏و‏ ‏دور‏ ‏نمايه‏ ‏‏‏اي‏ ‏تهي‏ ‏از‏ ‏آموزه‏ ‏هاي‏ ‏كارآمد‏ ‏داشـتـند‏ ‏نيز‏, ‏دوام‏ ‏نمي‏ ‏آوردند‏بر‏ ‏اين‏ ‏اساس‏, ‏پايندگي‏ ‏اديان‏, ‏با‏ ‏چـشـم‏ ‏پـوشـي‏ ‏از‏ ‏‏‏دورنـمايه‏ ‏و‏ ‏رسالت‏ ‏آنها‏, ‏بيش‏ ‏از‏ ‏هر‏ ‏عامل‏ ‏ديگري‏ ‏بـسـتـه‏ ‏بـه‏ ‏پـيـروي‏ ‏جدي‏ ‏و‏ ‏پشتيبانيهاي‏ ‏بي‏ ‏دريغ‏ ‏گروندگان‏ ‏به‏ ‏آن‏ ‏‏‏اديـان‏ ‏است‏. ‏طبيعي‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏پيروان‏ ‏هر‏ ‏دين‏ ‏و‏ ‏آييني‏, ‏تنها‏ ‏باورهاي‏ ‏خـود‏ ‏را‏ ‏بـر‏ ‏حـق‏ ‏و‏ ‏صحيح‏ ‏بدانند‏ ‏و‏ ‏اديان‏ ‏و‏ ‏مذاهب‏ ‏‏‏ديگر‏ ‏را‏ ‏باطل‏ ‏و‏ ‏نارسا‏ ‏بينگارند‏. ‏اين‏ ‏گونه‏ ‏اختلافها‏ ‏و‏ ‏فرقها‏ ‏و‏ ‏ناسانيها‏ ‏و‏ ‏مرزبنديها‏, ‏تنها‏ ‏در‏ ‏بين‏ ‏اديـان‏ ‏نـيـسـت‏, ‏بـلكه‏ ‏در‏ ‏‏‏داخل‏ ‏هر‏ ‏ديني‏ ‏نيز‏ ‏ممكن‏ ‏است‏ ‏گرايشها‏ ‏و‏ ‏مـذهـبـهـاي‏ ‏گـوناگوني‏ ‏وجود‏ ‏داشته‏ ‏باشد‏ ‏و‏ ‏پيروان‏ ‏هر‏ ‏يك‏ ‏از‏ ‏آنها‏ ‏تـنـهـا‏ ‏‏‏مذهب‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏بر‏ ‏حق‏ ‏بدانند‏ ‏و‏ ‏مذاهب‏ ‏ديگر‏ ‏را‏ ‏باطل‏.‏البته‏ ‏روشـن‏ ‏اسـت‏ ‏كه‏ ‏در‏ ‏نظر‏ ‏گروندگان‏, ‏هيچ‏ ‏گاه‏ ‏اديان‏ ‏و‏ ‏‏‏مذاهب‏ ‏ديگر‏ ‏با‏ ‏هـم‏ ‏يـكسان‏ ‏نيستند‏, ‏ممكن‏ ‏است‏ ‏پاره‏ ‏اي‏ ‏را‏ ‏نزديك‏ ‏تر‏ ‏و‏ ‏پاره‏ ‏اي‏ ‏را‏ ‏دورتـر‏ ‏از‏ ‏حـق‏ ‏بـدانند‏ ‏و‏ ‏يا‏ ‏پاره‏ ‏اي‏ ‏‏‏را‏ ‏باطل‏ ‏و‏ ‏پاره‏ ‏اي‏ ‏نارسا‏ ‏و‏ ‏نـاتمام‏ ‏بدانند‏. ‏اكنون‏ ‏اين‏ ‏پرسش‏ ‏مورد‏ ‏گفت‏ ‏وگوست‏ ‏كه‏ ‏آيا‏ ‏رستگاري‏ ‏و‏ ‏سـعـادت‏ ‏مـندي‏ ‏‏‏انسان‏, ‏ويژه‏ ‏پيروي‏ ‏و‏ ‏عمل‏ ‏به‏ ‏يك‏ ‏دين‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏تنها‏ ‏پـيـروان‏ ‏هـمان‏ ‏دين‏ ‏اهل‏ ‏نجات‏ ‏و‏ ‏رهاييند؟‏ ‏يا‏ ‏اين‏ ‏كه‏ ‏دين‏ ‏حق‏ ‏تنها‏ ‏‏‏يـك‏ ‏آيـيـن‏ ‏نـيـست‏ ‏دينهاي‏ ‏حق‏ ‏بسيارند‏ ‏و‏ ‏انسانها‏ ‏از‏ ‏هر‏ ‏يك‏ ‏پيروي‏ ‏كـنـنـد‏, ‏درست‏ ‏است؟‏ ‏در‏ ‏صورتي‏ ‏كه‏ ‏پذيرفتيم‏ ‏‏‏كه‏ ‏دين‏ ‏حق‏ ‏همواره‏ ‏يكي‏ ‏بـيـش‏ ‏نـيـست‏ ‏و‏ ‏ممكن‏ ‏نيست‏ ‏همه‏ ‏اديان‏ ‏بر‏ ‏حق‏ ‏باشند‏, ‏اگر‏ ‏كسي‏ ‏بدون‏ ‏داشـتـن‏ ‏ديـن‏ ‏حق‏ ‏و‏ ‏‏‏باور‏ ‏درست‏, ‏كارهاي‏ ‏نيك‏ ‏و‏ ‏شايسته‏ ‏مورد‏ ‏پسند‏ ‏و‏ ‏خواست‏ ‏شرع‏ ‏انجام‏ ‏دهد‏, ‏آيا‏ ‏كار‏ ‏او‏ ‏پاداش‏ ‏خواهد‏ ‏داشت؟‏ ‏‏‏پـرسـشهايي‏ ‏از‏ ‏اين‏ ‏دست‏, ‏مدتهاست‏ ‏كه‏ ‏محققان‏ ‏و‏ ‏انديشه‏ ‏وران‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏انديشه‏ ‏وا‏ ‏داشته‏ ‏و‏ ‏بحثهايي‏ ‏هم‏ ‏ارأه‏ ‏شده‏ ‏است‏. ‏‏‏شـهـيـد‏ ‏مرتضي‏ ‏مطهري‏ ‏از‏ ‏طرح‏ ‏كنندگان‏ ‏نخستين‏ ‏اين‏ ‏بحث‏ ‏به‏ ‏شمار‏ ‏مي‏ ‏رود‏ ‏كه‏ ‏مي‏ ‏نويسد‏: ‏‏‏‏‏(… ‏آيـا‏ ‏ديـني‏ ‏غير‏ ‏دين‏ ‏اسلام‏ ‏مقبول‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏يا‏ ‏دين‏ ‏مقبول‏, ‏منحصر‏ ‏بـه‏ ‏اسـلام‏ ‏است؟‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏عبارت‏ ‏ديگر‏,‏ ‏آيا‏ ‏آنچه‏ ‏لازم‏ ‏‏‏است‏ ‏فقط‏ ‏اين‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏انسان‏ ‏يك‏ ‏ديني‏ ‏داشته‏ ‏باشد‏ ‏و‏ ‏حداكثر‏ ‏اين‏ ‏است‏ ‏كه‏
 

 • تحقیق مصارف صلح آمیز انرژی هسته ای 7 ص

  (ص)7آمیزانرژیایتحقیقتحقیق مصارف صلح آمیز انرژی هسته ای 7 صدانلود تحقیق مصارف صلح آمیز انرژی هسته ای 7 صصلحمصارفمصارف صلح آمیز انرژی هسته ای 7 صهسته رفتن به سایت اصلی تحقیق مصارف صلح آمیز انرژی هسته ای 7 ص لینک دانلود…

 • تحقیق در مورد آشنايي با نظريه معروف دکتر حسابي 3ص

  تحقیق در مورد آشنايي با نظريه معروف دکتر حسابي 3ص 3ص, آشنايي, آشنايي با نظريه معروف دکتر حسابي 3ص, با, تحقیق, تحقیق در مورد آشنايي با نظريه معروف دکتر حسابي 3ص, حسابي, دانلود تحقیق در مورد آشنايي با نظريه معروف…

 • تحقیق در مورد پاکستان 24 ص

  تحقیق در مورد پاکستان 24 ص 24, پاکستان, پاکستان 24 ص, تحقیق, تحقیق در مورد پاکستان 24 ص, دانلود تحقیق در مورد پاکستان 24 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد پاکستان 24 ص لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد کلید های قدرت

  تحقیق در مورد کلید های قدرت تحقیق, تحقیق در مورد کلید های قدرت, دانلود تحقیق در مورد کلید های قدرت, قدرت, کلید, کلید های قدرت, مورد, های رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد کلید های قدرت لینک دانلود و…

 • اختلالات شنوایی و تعادلی

  اختلالاتاختلالات شنوایی و تعادلیتعادلیدانلود اختلالات شنوایی و تعادلیشنواییو رفتن به سایت اصلی اختلالات شنوایی و تعادلی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 79 اسلاید  قسمتی…

 • مقاله موتورهای شش زمانه چگونه کار می کنند

  چگونهدانلود مقاله موتورهای شش زمانه چگونه کار می کنندزمانهششکارکنندمقالهمقاله موتورهای شش زمانه چگونه کار می کنندموتورهایموتورهای شش زمانه چگونه کار می کنندمی رفتن به سایت اصلی مقاله موتورهای شش زمانه چگونه کار می کنند لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته…

 • تحقیق در مورد تركيبات و نظريه‌ي گراف 18 ص

  تحقیق در مورد تركيبات و نظريه‌ي گراف 18 ص 18, تحقیق, تحقیق در مورد تركيبات و نظريه‌ي گراف 18 ص, تركيبات, تركيبات و نظريه‌ي گراف 18 ص, دانلود تحقیق در مورد تركيبات و نظريه‌ي گراف 18 ص, ص, گراف, مورد,…

 • تحقیق در مورد تاثير تنش خشكي برمراحل مختلف جوانه زني ارقام رايج كلزا 10 ص

  تحقیق در مورد تاثير تنش خشكي برمراحل مختلف جوانه زني ارقام رايج كلزا 10 ص برمراحل, تاثير, تاثير تنش خشكي برمراحل مختلف جوانه زني ارقام رايج كلزا 10 ص, تحقیق در مورد تاثير تنش خشكي برمراحل مختلف جوانه زني ارقام…

 • تحقیق در مورد سیستم کنترل داخلی 55ص

  تحقیق در مورد سیستم کنترل داخلی 55ص 55ص, تحقیق, تحقیق در مورد سیستم کنترل داخلی 55ص, داخلی), دانلود تحقیق در مورد سیستم کنترل داخلی چیست 30 ص, سیستم, سیستم کنترل داخلی 55ص, کنترل, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در…

 • تحقیق در مورد بررسی جایگاه خاص ایل بختیاری در انقلاب مشروطه

  تحقیق در مورد بررسی جایگاه خاص ایل بختیاری در انقلاب مشروطه انقلاب, ایل, بختیا, بختیاری, بررسی, بررسی جایگاه خاص ایل بختیاری در انقلاب مشروطه, تحقیق, تحقیق در مورد بررسی جایگاه خاص ایل بختیاری در انقلاب مشروطه, جایگاه, خاص, دانلود تحقیق…