فرم کوتاه پرسشنامه­ ی تنظیم شناختی هیجان (CERQ)

(CERQپرسشنامهتنظیمدانلود فرم کوتاه پرسشنامه­ ی تنظیم شناختی هیجان (CERQ)شناختیفرمفرم کوتاه پرسشنامه­ ی تنظیم شناختی هیجان (CERQ)کوتاههیجانی

رفتن به سایت اصلی

فرم کوتاه پرسشنامه­ ی تنظیم شناختی هیجان (CERQ)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 2 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏فرم کوتاه ‏پرسشنامه‏ ‏ي‏ ‏تنظيم‏ ‏شناختي‏ ‏هيجان ‏(CERQ‏)‏ .Cognitive Emotion Regulation Questionnaire‏ : ‏پرسشنامه‏ ‏ي‏ ‏تنظيم‏ ‏شناختي‏ ‏هيجان‏ ‏توسط‏ ‏گارنفسكي‏، گرایچ و اسپینهاون‏ (2002) ‏تدوين‏ ‏شده‏ ‏است‏. ‏اين‏ ‏پرسشنامه،‏ ‏پرسشنامه‏ ‏اي‏ ‏چندبعدي‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏جهت‏ ‏شناسايي‏ ‏راهبردهاي‏ ‏مقابله‏ ‏اي‏ ‏شناختي‏ ‏افراد‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏تجربه‏ ‏كردن‏ ‏وقايع‏ ‏يا‏ ‏موقعيت‏ ‏هاي‏ ‏منفي‏ ‏مورد‏ ‏استفاده‏ ‏قرار‏ ‏مي‏ ‏گيرد‏. ‏برخلاف‏ ‏ساير‏ ‏پرسشنامه‏ ‏هاي‏ ‏مقابله‏ ‏اي‏ ‏كه‏ ‏به‏ ‏صورت‏ ‏آشكار‏ ‏بين‏ ‏افكار‏ ‏فرد‏ ‏و‏ ‏اعمال‏ ‏واقعي‏ ‏وي‏ ‏تمايز‏ ‏قائل‏ ‏نمي‏ ‏شوند،‏ ‏اين‏ ‏پرسشنامه‏ ‏افكار‏ ‏فرد‏ ‏را‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏يك‏ ‏تجربه‏ ‏ي‏ ‏منفي‏ ‏يا‏ ‏وقايع‏ ‏آسيب‏ ‏زا‏ ‏ارزيابي‏ ‏مي‏ ‏كند‏.‏ اين‏ ‏پرسشنامه‏ ‏خود‏ ‏يك‏ ‏ابزار‏ ‏خودگزارشي‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏فرم‏ ‏بلند‏ ‏آن‏ ‏داراي‏ 36 ‏ماده‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏در‏ ‏تحقيق‏ ‏حاضر‏ ‏از‏ ‏فرم‏ ‏كوتاه‏ ‏آن‏ ‏كه‏ 18 ‏ماده‏ ‏اي‏ ‏است‏ ‏استفاده‏ ‏شد‏.‏ اجراي‏ ‏اين‏ ‏پرسشنامه‏ ‏خيلي‏ ‏آسان‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏براي‏ ‏افراد‏ 12 ‏سال‏ ‏به‏ ‏بالا‏ (‏هم‏ ‏افراد‏ ‏بهنجار‏ ‏و‏ ‏هم‏ ‏جمعيت‏ ‏هاي‏ ‏باليني‏) ‏قابل‏ ‏استفاده‏ ‏مي‏ ‏باشد‏. ‏پرسشنامه‏ ‏ي‏ ‏تنظيم‏ ‏شناختي‏ ‏هيجان‏ 9 ‏راهبرد‏ ‏شناختي‏ ‏ملامت‏ ‏خويش،‏ ‏پذيرش،‏ ‏نشخوارگری،‏ ‏تمركز‏ ‏مجدد‏ ‏مثبت،‏ ‏تمركز‏ ‏مجدد‏ ‏بر‏ ‏برنامه‏ ‏ريزي،‏ ‏ارزيابي‏ ‏مجدد‏ ‏مثبت،‏ ‏ديدگاه‏ ‏پذيري،‏ ‏فاجعه‏ ‏پنداري‏ ‏و‏ ‏ملامت‏ ‏ديگران‏ ‏را‏ ‏ارزيابي‏ ‏مي‏ ‏كند. ‏هر‏ ‏يك‏ ‏از‏ ‏زير‏ ‏مقياس‏ ‏هاي‏ ‏اين‏ ‏پرسشنامه‏ ‏2‏ ‏گزينه‏ ‏دارد که از طریق جمع بستن نمرات داده شده به هر عبارت نمره ی هر خرده مقیاس به دست می آید.‏ ‏هرچه‏ ‏نمره‏ ‏ي‏ ‏كسب‏ ‏شده‏ ‏بيشتر‏ ‏باشد،‏ ‏آن‏ ‏راهبرد‏ ‏توسط‏ ‏فرد‏ ‏بيشتر‏ ‏استفاده‏ ‏شده‏ ‏است‏.‏گار‏ ‏نفسكي‏ ‏و‏ ‏همكاران ‏(2002) ‏اعتبار‏ ‏و‏ ‏روايي‏ ‏مطلوبي‏ ‏را‏ ‏براي‏ ‏اين‏ ‏پرسشنامه‏ ‏گزارش‏ ‏كرده‏ ‏اند. ‏تحقيقات‏ ‏روي‏ ‏راهبردهاي‏ ‏تنظيم‏ ‏شناختي‏ ‏هيجانات‏ ‏نشان‏ ‏داده‏ ‏اند‏ ‏كه‏ ‏تمامي‏ ‏زير‏ ‏مقياسهاي‏ ‏اين‏ ‏آزمون‏ ‏از‏ ‏همساني‏ ‏دروني‏ ‏خوبي‏ ‏برخوردارند (گارنفسکی و همکاران، 2002)‏. ‏اعتبار‏ ‏پرسشنامه‏ ‏در‏ ‏فرهنگ‏ ‏ايراني‏ ‏را‏ ‏يوسفي (1385)‏ ‏با‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏ضريب‏ ‏آلفاي‏ ‏كرونباخ‏ 82‏/0‏ ‏گزارش‏ ‏كرده‏ ‏است‏. ‏روايي‏ ‏پرسشنامه‏ ‏از‏ ‏طريق‏ ‏همبستگي‏ ‏ميان‏ ‏راهبردهاي‏ ‏منفي‏ ‏با‏ ‏نمرات‏ ‏مقياس‏ ‏افسردگي‏ ‏و‏ ‏اضطراب‏ ‏پرسشنامه‏ 28 ‏سؤالي‏ ‏سلامت‏ ‏عمومي‏ ‏بررسي‏ ‏شده‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏ترتيب‏ ‏ضرايبي‏ ‏برابر‏ 35‏/0‏ ‏و‏ 37‏/0‏ ‏بدست‏ ‏آمده‏ ‏كه‏ ‏هر‏ ‏دو‏ ‏ضريب‏ ‏در‏ p‏پرسشنامه فرم کوتاه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان‏عبارت های زیر انواع تفکر افرد را بعد از یک تجربه تهدید کننده یا مساله استرس زا (مانند یک تصادف، شکست تحصیلی، ناکامی و …) نشان می دهند. شما نیز با توجه به افکار خودتان که بعد از یک مساله ناراحت کننده یا استرس زا به ذهنتان خطور می کند، به عبارت زیر پاسخ دهید.‏ جملات‏تقریباً هرگز‏خیلی کم‏گاهی اوقات‏تا حدی همیشه‏تقریباً همیشه‏1- احساس می کنم من مسئول آنچه اتفاق افتاده است هستم.‏2- ‏اساسا خودم را مقصر می دانم.‏3- ‏فکر می کنم آنچه را که برایم اتفاق افتاده باید بپذیرم.‏4-احساس می کنم باید این وضعیت را بپذیرم.‏5- بیشتر اوقات درباره چگونگی احساساتم فکر می کنم.‏6- به نحوه فکر واحساساتم درباره آنچه که تجربه کرده ام، زیاد فکر می کنم.
 

 • تحقیق در مورد زندگاني حضرت صالح عليه السلام 14 ص

  تحقیق در مورد زندگاني حضرت صالح عليه السلام 14 ص 14, السلام, تحقیق, تحقیق در مورد زندگاني حضرت صالح عليه السلام 14 ص, حضرت, دانلود تحقیق در مورد زندگاني حضرت صالح عليه السلام 14 ص, زندگاني, زندگاني حضرت صالح عليه…

 • پاورپوینت در مورد طرح ها و پروژه هاي كشاورزي

  پاورپوینت در مورد طرح ها و پروژه هاي كشاورزي پاورپوینت, پاورپوینت در مورد طرح ها و پروژه هاي كشاورزي, پروژه, دانلود پاورپوینت در مورد طرح ها و پروژه هاي كشاورزي, طرح, طرح ها و پروژه هاي كشاورزي, كشاورزي, مورد, ها,…

 • پاورپوینت در مورد نظام های ارزشیابی سلامت

  پاورپوینت در مورد نظام های ارزشیابی سلامت ارزشیابی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد نظام های ارزشیابی سلامت, دانلود پاورپوینت در مورد نظام های ارزشیابی سلامت, سلامت, مورد, نظام, نظام های ارزشیابی سلامت, های رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد نظام…

 • پاورپوینت در مورد سازگاری های سلولی

  پاورپوینت در مورد سازگاری های سلولی پاورپوینت, پاورپوینت در مورد سازگاری های سلولی, دانلود پاورپوینت در مورد سازگاری های سلولی, سازگاری, سازگاری های سلولی, سلولی, مورد, های رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد سازگاری های سلولی لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد بيست و پنج خاطره از امام خميني

  تحقیق در مورد بيست و پنج خاطره از امام خميني از, امام, بيست, بيست و پنج خاطره از امام خميني, پنج, تحقیق, تحقیق در مورد بيست و پنج خاطره از امام خميني, خاطره, خميني, دانلود تحقیق در مورد بيست و…

 • تحقیق در مورد حفاظت سیستم های الکتریکی

  تحقیق در مورد حفاظت سیستم های الکتریکی الکتریکی, تحقیق, تحقیق در مورد حفاظت سیستم های الکتریکی, حفاظت, حفاظت سیستم های الکتریکی, دانلود تحقیق در مورد حفاظت سیستم های الکتریکی, سیستم, مورد, های رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد حفاظت…

 • تحقیق در مورد تغذیه گاو و استاندارد اندازه گیری ید ، سبوس گندم و دانه ذرت در تغذیه دام و طیور

  تحقیق در مورد تغذیه گاو و استاندارد اندازه گیری ید ، سبوس گندم و دانه ذرت در تغذیه دام و طیور تحقیق در مورد تغذیه گاو و استاندارد اندازه گیری ید, تغذیه گاو و استاندارد اندازه گیری ید, دانلود تحقیق…

 • آشنایی با جوملا

  آشنایی با جوملا جوملا, مدیریت محتوا, وب سایت رفتن به سایت اصلی آشنایی با جوملا کتاب آشنایی با جوملا نوشته عادل سیدی و مهدی سنجه ونلی می‌باشد. نخستین ورژن این سیستم مدیریت محتوا که جوملا ۱ نام داشت، ورژن گسترده…

 • مهارتهای نیروی انسانی در سازمانهای امروزی 12 ص

  (ص)12امروزیانسانیدانلود مهارتهای نیروی انسانی در سازمانهای امروزی 12 صدرسازمانهایمهارتهایمهارتهای نیروی انسانی در سازمانهای امروزی 12 صنیروی رفتن به سایت اصلی مهارتهای نیروی انسانی در سازمانهای امروزی 12 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc)…

 • تحقیق در مورد زندگینامه شهید زین الدین 10ص

  تحقیق در مورد زندگینامه شهید زین الدین 10ص 10ص, الدین, تحقیق, تحقیق در مورد زندگینامه شهید زین الدین 10ص, دانلود تحقیق در مورد زندگینامه شهید زین الدین 10ص, زندگینامه, زندگینامه شهید زین الدین 10ص, زین, شهید, مورد رفتن به سایت…