مقاله تاملی بر رابطه يادگيری سازمانی و نوآوری در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

مقاله تاملی بر رابطه يادگيری سازمانی و نوآوری در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
دانلود مقاله تاملی بر رابطه يادگيری سازمانی و نوآوری در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی, مقا, مقاله تاملی بر رابطه يادگيری سازمانی و نوآوری در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

رفتن به سایت اصلی

مقاله تاملی بر رابطه يادگيری سازمانی و نوآوری در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 13 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
1‏تاملی بر ‏رابطه ‏ي‏ادگ‏ي‏ری سازمانی و نوآوری‏ در ‏د‏انشگاه‏ ‏ها و مراکز آموزش عالی‏ ‏ ‏ ‏دکتر‏خدانظر فرخ نژاد‏- ‏عضو ه‏ي‏أت علم‏ي‏ دانشگاه خل‏ي‏ح فارس‏ ‏ ‏ ‏قاسم سل‏ي‏می‏ ‏- دانشجو‏ي‏ دکترا‏ي‏ مد‏ي‏ر‏ي‏ت آموزش عال‏ي‏ ‏ ‏ ‏ ‏ن‏ي‏از داد‏ ‏- کارشناس ارشد مد‏ي‏ر‏ي‏ت آموزش‏ي‏ ‏ ‏ ‏سع‏ي‏د ‏غ‏ي‏ا‏ث‏ی‏ ندوشن‏ ‏- دانشجو‏ي‏ دکترا‏ي‏ برنامه ر‏ي‏ز‏ي‏ توسعه آموزش عال‏ي‏ ‏ ‏چک‏يده:‏در ‏پژوهش‏ حاضر‏،‏ رابطه بین یادگیری سازمانی و نوآوری دانشگاهی در مراکز آموزش عالی ‏بررسی‏ شد.‏ روش ‏اين ‏پژوهش‏ از نوع توصيفي‏- همبستگی‏ است كه به ش‏یوه‏ پيمايشي اجرا گرديده و جامعه آماري آن‏،‏ شامل‏ کلیه ‏ اساتيد ‏سه مرکز آموزش عالی‏ ‏بودند‏.‏ از جامعه‏ آماری‏ ‏پژوهش‏،‏ 275 نفر با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب با حجم جامعه از‏ طريق فرمول كوكران‏ جهت مطالعه‏ انتخاب گرديد‏. ابزار ‏پژوهش‏ شامل دو پرسشنامه ‏”‏يادگيري سازماني‏”‏ و ‏”‏نوآوري دانشگاهي‏”‏ ‏بود که‏ براي برآورد روايي آنها از روش تحليل محتوايي و اعتبار پرسشنامه هاي يادگيري سازماني و نوآوري دانشگاهي از طريق آلفاي كرونباخ به ترتيب 93/0‏ و 95/0 بدست آمد‏. درتجزیه تحلیل داده ها‏ی پژوهش‏ از‏ ‏آمار‏ ‏توصیفی و آمار‏ ‏استنباطی شامل آزمون T‏،‏ ‏آزمون F‏،‏ ‏تحليل عاملي و‏ ‏ضریب هبستگی پیرسون و‏ ‏رگرسیون چند‏ ‏متغیره استفاده شد. ‏یافته های پژوهش‏ نشان داد كه بين رهبري مشاركتي و نوآوري دانشگاهي ارتباط معني دار‏ی‏ وجود دارد.‏ ‏همچنين بين چشم انداز مشترک و نوآوري دانشگاهي همبستگي معني دار‏ی‏ ‏مشاهده شد.‏ ‏علاوه بر ‏آن‏ بين فرهنگ سازماني و نوآوري دانشگاهي هم ارتباط معني داري به ‏دست آمد‏.‏ همچنین‏،‏ ‏ضرايب همبستگي نشان داد كه بين کار‏ ‏و‏ ‏يادگيري تيمي‏،‏ روش تفکر سيستمي و‏ ‏توسعه شايستگي کارکنان با نوآوري دانشگاهي ارتباط معني‏ ‏داري وجود دارد. ‏سرانجام یافته ها نشان داد‏ كه بين ابعاد یادگیری سازمانی و ‏ابعاد نوآوری سازماني در‏ ‏مراكز آموزش عالي ‏مورد مطالعه‏،‏ همبستگي بالا و‏ ‏معني داري ‏وجود دارد‏.‏ ‏کلید واژ‏ه ها‏: ‏یادگیری سازمانی، نوآوری دانشگاهی و ‏مراکزآموزش عالی .
 

 • تحقیق در مورد عدالت اجتماعي 20 ص

  تحقیق در مورد عدالت اجتماعي 20 ص 20, اجتماعي, تحقیق, تحقیق در مورد عدالت اجتماعي 20 ص, دانلود تحقیق در مورد عدالت اجتماعي 20 ص, ص, عدالت, عدالت اجتماعي 20 ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد عدالت…

 • پاورپوینت در مورد مدیریت سیستم های حمل ونقل

  پاورپوینت در مورد مدیریت سیستم های حمل ونقل پاورپوینت, پاورپوینت در مورد مدیریت سیستم های حمل ونقل و مهندسی ترافیک شهری, حمل, دانلود پاورپوینت در مورد مدیریت سیستم های حمل ونقل و مهندسی ترافیک شهری, سیستم, مدیریت, مدیریت سیستم های…

 • تحقیق در مورد آیا بین ورزش کردن و میزان افسردگی رابطه‌ای وجود دارد؟ 81 ص

  تحقیق در مورد آیا بین ورزش کردن و میزان افسردگی رابطه‌ای وجود دارد؟ 81 ص آیا, آیا بین ورزش کردن و میزان افسردگی رابطه‌ای وجود دارد 81 ص, افسردگی, بین, تحقیق در مورد آیا بین ورزش کردن و میزان افسردگی…

 • پیشینه ومبانی نظری تحقیق شیوه فرزندپروری و تعاریف آن

  پیشینه ومبانی نظری تحقیق شیوه فرزندپروری و تعاریف آن آن, پیشینه, پیشینه ومبانی نظری تحقیق شیوه فرزندپروری و تعاریف آن, تحقیق, تعاریف, دانلود پیشینه ومبانی نظری تحقیق شیوه فرزندپروری و تعاریف آن, شیو, شیوه, فرزندپروری, نظری, و, ومبانی رفتن به…

 • پاورپوینت در مورد مدلسازی تولید گفتار

  پاورپوینت در مورد مدلسازی تولید گفتار پاورپوینت, پاورپوینت در مورد مدلسازی تولید گفتار, تولید, دانلود پاورپوینت در مورد مدلسازی تولید گفتار, گفتار, مدلسازی, مدلسازی تولید گفتار, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد مدلسازی تولید گفتار لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد گیربکسهای اتوماتیک

  تحقیق در مورد گیربکسهای اتوماتیک اتوماتیک, تحقیق, تحقیق در مورد گیربکسهای اتوماتیک, دانلود تحقیق در مورد گیربکسهای اتوماتیک, گیربکسهای, گیربکسهای اتوماتیک, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد گیربکسهای اتوماتیک لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در Robotics

  پاورپوینت در مورد مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در Robotics Robotic, آن, بر, پاورپوینت در مورد مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در Robotics, دانلود پاورپوینت در مورد مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در Robotics,…

 • تحقیق در مورد ی رهبری استراتژی در فن آوری اطلاعات

  تحقیق در مورد ی رهبری استراتژی در فن آوری اطلاعات آوری, استراتژی, اطلاعات, تحقیق, تحقیق در مورد ی رهبری استراتژی در فن آوری اطلاعات, دانلود تحقیق در مورد ی رهبری استراتژی در فن آوری اطلاعات, در, رهبری, فن, مورد, ی,…

 • تحقیق در مورد ظهور و سير معنا و حقيقت اسلام در ايران 13 ص

  تحقیق در مورد ظهور و سير معنا و حقيقت اسلام در ايران 13 ص 13, اسلام, ايرا, ايران, تحقیق, تحقیق در مورد ظهور و سير معنا و حقيقت اسلام در ايران 13 ص, حقيقت, دانلود تحقیق در مورد ظهور و…

 • تحقیق در مورد بردار 23 ص

  تحقیق در مورد بردار 23 ص 23, بردار, بردار 23 ص, تحقیق, تحقیق در مورد بردار 23 ص, دانلود تحقیق در مورد بردار 23 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد بردار 23 ص لینک دانلود و…